ЕДНОСТРУЙНИ КРИЛЧАТИ ВОДОМЕРИ СЪС СУХ БРОЯЧ

КЛАС НА ТОЧНОСТ:
Студена вода R100 – H; R50 – V (= B+ клас съгласно ISO4064)
Топла вода R80 – H; R40 – V (= B клас съгласно ISO4064)

УПОТРЕБА
За измерване на потока и обема на студена вода с температура
до 30°C или на топла вода с температура до 90°C в затворени
системи с пълен постоянен поток и с максимално работно
налягане до 16 Bar (PN16). Монтира се върху тръба, в
хоризонтално или вертикално положение (H/V) в апартаменти
и самостоятелни къщи. Доказани високи експлоатационни
характеристики по отношение на системите за събиране и
обработка на отчетените данните (възможност за монтаж на
радио модул или рийд контакт).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • Устойчивост на силни външни магнитни полета
  • Предварително оборудван за монтаж на радио модул за комуникация в стандарт безжична М- шина с възможност за алармена сигнализация (**)
  • Надеждност на отчитането на показанията – изпълнява най-съвременните метрологични изисквания на MID
  • Лесно отчитане на брояча на водомера
  • Херметичен брояч (с подобрена стегнатост), устойчив на въздействието на пара
  • Броячен механизъм с блокировка срещу многократно завъртане
  • Защита срещу механично манипулиране
  • Защита срещу замръзване

ТУРБИННИ ВОЛТМАНОВИ ВОДОМЕРИ С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ТУРБИНАТА
Употреба
За измерване на потока на големи количества
студена вода с температура до 30°C или на топла
вода с температура до 130°C с максимално работно
налягане до 16 Bar (PN16).
Подходящи за монтаж при тръби с брояч,
ориентиран нагоре в многофамилни къщи и
производствени предприятия.