Изчисляване на необходимата мощност за отопление и охлаждане
 

Изчисляване на необходимата мощност за отопление

 
Площ на помещението в м2:

Обща площ на прозорци и врати в м2:

Прозорци:

Стени:

Външна температура:

Брой външни стени:

Вид на помещението отгоре:

Височина на помещението:Необходима отоплителна мощност:
kW


Необходим дебит вода при отнемане на 6°C:
куб.метри на час