Тръбите сa произведени от полиетилен PE тип 100, от завод “Химипласт” АД България. Тръбите произведени от PE са, предназначени за битово, промишлено и селскостопанско водоснобдяване –

 • за тръбопроводи под земята или във вътрешността на сгради;
 • при технически инсталации за агресивни течности;
 • при телекомуникационни системи – за защита на оптични кабелив селищни и междуселищни канални мрежи.

Характеристики:

 

 • материал – PE тип 100;
 • диаметър на тръби на рула х100m – ф 20, до ф 110;
 • диаметър на тръби на пръти на 6м и на 12м – от ф 63 до ф 315
 • налягане от PN 6 /SDR 26/ до PN 25 /SDR 7.4/

Предимства:

 

 • Гъвкавост, еластичност, понасят се по-добре хидравличните удари и възможност за по-големи работни дължини;
 • Тръбите са устойчиви на води с различен състав / алкални и кисели с много широк диапазон на концентрации/.
 • Повишената абразивна и корозионна устойчивост допуска по-висока скорост на водата, поради липса на отлагане на налепи и малки загуби на налягане;
 • Предотвратяват разпространяването на шумове и вибрации поради еластичността и звукопоглъщата способност на материала;
 • Дълготрайност – над 50 год.в зависимост от условията на експлоатация / температура, налягане и вид на протичащия флуид/;
 • Устойчивост на замръзване;
 • Устойчивост на блуждаещи токове;
 • Гъвкавост при полагане;
 • Подходящи са за заметръсни зони;
 • Бърз и лесен монтаж;

Качества на PE 100:
Полиетиленът РЕ 100 притежава превъзходни механични характеристики, които позволяват да се осъществи висококачествено изпълнение при намалена дебелина на стената на тръбите в сравнение с РЕ 80.
Механичните характеристики на компонента на една система от тръбопроводи от пластмаса за транспортиране на вода се класифицират посредством номиналното налягане /РN/.
Цифровото обозначение съответства на постоянното максимално налягане в бар, което може да бъде поддържано с вода при 20°C.

 

 • висока устойчивост на корозия и на налягане (въздействието на спиралните навивки);
 • увеличава хидравличната пропускливост;
 • увеличен диапазон на работното налягане;
 • по-високото изчислено налягане PE100 позволява значително редуциране на дебелината на стените на тръбата (по-малка тежест);
 • устойчивост на удар и спуквания;
 • по-голяма устойчивост на дълготрайно хидравлично налягане;
 • по-ниски разходи при монтаж;
 • много висока степен на сигурност;
 • много широк диапазон на използването им, особено за обновяване на тръбопроводи.

Видове техники на свързване:

 

 • челно заваряване – извършва се с машина с електронагреваема плоча
 • електрозаваряване – тръбата се свързва с фитинги с вграденив тях електронагреватели посредством уред.
 • механична връзка (бърза връзка) – използват се фитинги с гайки
 • съединителни фланци – свързването на ре водопровода с вече съществуващ или от друг вид материал /стоманен или чугунен/, се използват стоманени съединителни фланци.