Възвратни клапи за канализационни системи

PVC-U (поливинилхлорид) възвратните клапи, предлагани от нас са производство на фирма „Пещан” Сърбия и “Реди” Италия. Монтирането на този продукт Ви гарантира защита от наводнения, миризми и гризачи.

Приложение:Това е един ефективен начин да се премахне риска от наводняване при обръщане на потока в дренажна или канализационна система. Препоръчва се, където е възможно претоварване на канализацията, по-специално в ниско разположените райони, в подземни помещения, около водоеми, особено когато дъждовното отводняване е свързано с основния канал и др.

Устройство:

PVC-U възвратната клапа е една основна тръба с ревизионна камера, капак със затварящ механизъм и клапа с еластично уплътнение за максимална водоплътност.