Битови водомери 1/2 – 3/4

Всички типове водомери се предлагат за топла и студена вода, сух тип и мокър тип.
Отговарят на нормативните изисквания – одобрен тип и с оценено съответствие като строителни продукти.
Приложение:

За отчитане на потреблението в бита – в апартаменти, еднофамилни къщи,
както и офис-помещения – обикновено са напълно достатъчни битовите водомери типоразмер Qn 1,5 или Qn 2,5.
За водомерни отклонения към жилищни сгради, за заведения за обществено хранене, малки производствени предприятия са подходящи водомери типоразмер Qn 5, Qn 6, Qn 10 или Qn15.
За промишлени нужди и други големи консуматори препоръчваме Qn 15 или Qn 75.

Клиентът може да избере и начина на отчитане: стрелково, ролково, комбинирано, електронно, дистанционно на специално отчитащо устройство или радиотчитане.
Сух тип водомери:
Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите могат да се монтират на хоризонтален или вертикален участък от тръбопровода.
Варианти на изпълнение:
– Херметически затворен часовников механизъм.
– Ремонтируем открит часовников механизъм.
– Прозрачен фланец, осигуряващ защита срещу вмешателство.

Мокър тип водомери:
Предназначени за отчитане на топла и студена вода за битови нужди. Водомерите магат да се монтират на хоризонтален участък от тръбопровода.
Варианти на изпълнение:
– стрелково отчитане
– ролково-стрелково отчитане
Битови водомери POWERGAZ,Полша
Водомери с възможност за дистанционно отчитане
Дистанционното отчитане на водомери с радио модул служи за отчитане и обработка на информация за потреблението на топла и студена вода и е изключително подходяща за индивидуални домакинства.
Дистанционно отчитане на водомери е модерен и надежден начин за отчитането на индивидуалните водомери в жилището. Системата гарантира ниско енергийно потребление и в същото време осигурява дълго и безпроблемно ползване на уреда. Дистанционното отчитане намалява възможността от човешка грешка и времето за отчитане, което от своя страна намалява разходите за отчитане. Системата позволява да се отчитат уреди, които са на трудно достъпни места и не се изисква присъствието на собственика на водомера по време на отчитането. Отчитането се извършва без да е необходимо да влиза отчетник в дома ви, като от своя страна запазвате личното си пространство.

Предимства:
коректни сметки за вода
спестите време, нерви и пари
не се съобразявате с посещението на инкасатор
не сте зависим от вашия съсед
избягвате намеса в личното ви пространство
избягва се субективният фактор от грешки