Показване на 4 резултата

Покажи 9 24 36

Мазниноуловител 0.3л/с, вход Ø40мм, изход Ø50мм, капак Ø310мм – VALROM AquaClean NG 0.3

373.86 лв. с вкл. ДДС
  • Отделя растителни и животински мазнини от отпадната вода.
  • Съответства на стандарт БДС EN1825.
  • Малки габарити.
  • Лесен монтаж.

Препарати за септични ями 500 гр.

33.20 лв. с вкл. ДДС
Препарати за септични ями Опаковка 500 гр. подходяща за първоначално третиране на септични ями с обем до 25 м³ /натрупана

Пречиствателна станция 1-4 човека

4,404.78 лв. с вкл. ДДС
Техническо описание ТИП AQUACLEAN МОДЕЛ CAP 1/4 LE ОБЩО ОБЕМ [Л.] 1,570 ИЗПОЛЗВАН ОБЕМ [Л.] 1,200 ОБЕМ ЗОНА ЗА ВЪЗДУХ

Пречиствателна станция 1-6 човека

7,800.00 лв. с вкл. ДДС
Пречиствателни станции за битови отпадни води с капацитет до 1000 л./ден и съответно 1500 л./ден Ново поколение от (мини) битови пречиствателни станции за отпадни води - Гъвкави – могат да бъдат доставени както напълно окомплектовани така и като окомплектовка към вече съществуващи бетонни или пластмасови резервоари. - Високи показатели – преработка на над 95% с денитрификация. - Лесни за инсталиране – предварително сглобеното оборудване и пластмасовите резервоари могат да бъдат инсталирани с минимални усилия и инвестиции. - Лесни за поддръжка – благодарение на оборудването за пречистване монтирано в станцията. - Минимална поддръжка – изискват минимална периодична поддръжка в интервали от около 2 години. - Икономични – минимален разход на ел.енергия, станцията разпознава намаленото подаване на води за преработка и автоматично преминава в икономичен режим. - Лесни за опериране – контролния панел следи работата на станцията, алармира при нередности и регистрира евентуални неизправности. - Самовъзстановяване – в случай на неизправност (на оборудването, на захранването и др.) контролния панел прави опит за възстановяване на нормалния режим на работа, като същевременно индикира за неизправността. Станцията е проектирана в съответствие с изискванията на EN 12566-3:2006. Обща информация Пречиствателните станции от серията aquaClean S/SBR са ново поколение малки битови пречиствателни съоръжения на основата на принципа на SRB (секвенционен партиден реактор). Станцията и качеството на преработената от нея вода отговарят на изискванията на европейските норми. Надеждността и капацитета на станцията за осигуряване на качествено пречистване на отпадните води зависят от химическата / биологическа ефективност на процесите и от специфичните работно условия (обем и скорост на подаване на водите, температура, състав и замърсеност на водите). Къде могат да бъдат използвани Пречиствателните станции от серията S/SBR са предназначени както за новоизградени обекти така и за оборудване с минимални средства на съществуващи септични резервоари. По-специално те са предназначени за преработка на битови отпадни води, като капацитетът им е 1000 л. за модел S5 и 1500 л. за модел S10 на всеки 24 часа (това се равнява на постоянно пребиваващи 1-6 еквивалент жители за модел S5 и 7-12 еквивалент жители за модел S10). Станцията може да се използва само за битови отпадни води. Водите, които се подават за пречистване не бива да съдържат химични замърсители, които да навредят на бактериите, които извършват разграждането. Станцията не може да бъде използвана за: - Индустриални отпадни води - Дъждовни води или води от плувни басейни - Води съдържащи агресивни химикали, като масла, горива идр. ОПИСАНИЕ Пречиствателните станции от серията S/SBR е подобрена версия на пречиствателна станция, работеща по принципа SBR, като се използва активна утайка и физическо разделяне на утайката чрез комбинацията от препарати. Това се извършва в 4 работни цикъла / 24 часа, всеки в четири етапа: 1 – Вход в станцията – В началото на цикъла на третиране, подаващата помпа довежда от първата камера изчислен обем вода. Ако нивото в първата камера е ниско, станцията превключва на режим "намалено натоварване" за целия цикъл (6 часа). 2 – Преработка - След снабдяването аериращата помпа стартира процеса на подаване на въздух. Аериращата помпа позволява голямо количество кислород да се разтваря в наличния обем вода. Тази фаза е известна като нитрификация. Оксигенирането се извършва алтернативно с периоди на почивка, когато се постига ефектът на денитрификация 3 – Утаяване - Аерирането е изключено, което позволява твърдите вещества да се утаят на дъното на резервоара. В горната част на резервоара остава само пречистената вода. 4 –Изливане от станцията - Чистата вода от горната част на резервоара се изважда от системата чрез помпа и се излива където е предвидено. След достигане на минималното ниво помпата спира. На този етап захранващата помпа се включва, като връща излишната утайка в първата камера. ОБОРУДВАНЕ Станциите от серията S/SBR се доставят напълно оборудвани с всички необходими устройства и аксесоари, така че са готови за инсталация. Двукамерни полиетиленови резервоари. Първата камера действа като буферен обем и се използва за фазата на утаяване. Втората камера се използва за обработка на отпадните води.