ПРОДУКТОВА ГАМА ВОДОМЕРИ

 • Битови водомери Битови водомери Всички типове водомери се предлагат за топла и студена вода, сух тип и мокър тип.Отговарят на нормативните изисквания – одобрен тип и с оценено съответствие като строителни продукти.Приложение: За отчитане на потреблението в бита – в апартаменти, еднофамилни къщи,както и офис-помещения – обикновено са напълно достатъчни битовите водомери типоразмер Qn 1,5 или Qn 2,5.За водомерни отклонения към жилищни сгради, за заведения за обществено хранене, малки производствени предприятия са подходящи водомери типоразмер Qn 5, Qn 6, Qn 10 или Qn15.За промишлени нужди и други големи консуматори препоръчваме Qn 15 или Qn 75. Клиентът може да избере и начина на отчитане: стрелково, ролково, Прочети повече
 • Промишлени водомери Волтманови водомери Предназначени са за големи консуматори на топла и студена вода и промишлени нужди.Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално Варианти на изпълнение:Водомерите се предлагат със сух ролков брояч Прочети повече
 • Водомери с импулсен изход Предназначени да подават информация за протеклото количество студена или топла вода към уреди и системи за дистанционно отчитане и топломери Варианти на изпълнение:Предлагат се едноструйни , многоструйни и волтманови водомери в зависимост от обема Прочети повече
 • Водомер с електронно отчитане и смарт карта Предназначен е за точно и еднозначно електронно отчитане и планиране на разхода на топла и студена вода за бита. Най-масовите консуматори с разход на топла и/или студена вода до 3m3 възможност за отчитане и заплащане на консумираната вода по две тарифи – със смарт карта при по-ниска цена и нормална Електронният блок се захранва от дълговечна батерия ( 10 години) Прочети повече
 • Системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода 1.Системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода, с индивидуални решения без ограничение в конфигурацията и броя на абонатите. Предлагат се в различни варианти Стационарна система от импулсни водомери ( Q 3, 5, 10, 12, 20, 30, 150 m3 Системата има различни нива на сложност: • табло с отчитащите устройства и директно следене на разхода• табло с отчитащи устройства и концентратор на данни, като информацията се снема по два начина-от отчитащите устройства или чрез електронен бележник от концентратора се пренасят вРс,• табло, включващо горните варианти и Ethernet . Дава възможност за три начина на отчитане- от отчитащите устройства, от концентратора и чрез Ethernet-връзка в Прочети повече
 • 1

 • Битови водомери Битови водомери Всички типове водомери се предлагат за топла и студена вода, сух тип и мокър тип.Отговарят на нормативните изисквания – одобрен тип и с оценено съответствие като строителни продукти.Приложение: За отчитане на потреблението в бита – в апартаменти, еднофамилни къщи,както и офис-помещения – обикновено са напълно достатъчни битовите водомери типоразмер Qn 1,5 или Qn 2,5.За водомерни отклонения към жилищни сгради, за заведения за обществено хранене, малки производствени предприятия са подходящи водомери типоразмер Qn 5, Qn 6, Qn 10 или Qn15.За промишлени нужди и други големи консуматори препоръчваме Qn 15 или Qn 75. Клиентът може да избере и начина на отчитане: стрелково, ролково, Прочети повече
 • Промишлени водомери Волтманови водомери Предназначени са за големи консуматори на топла и студена вода и промишлени нужди.Водомерите са с фланцово присъединяване и могат да се монтират хоризонтално Варианти на изпълнение:Водомерите се предлагат със сух ролков брояч Прочети повече
 • Водомери с импулсен изход Предназначени да подават информация за протеклото количество студена или топла вода към уреди и системи за дистанционно отчитане и топломери Варианти на изпълнение:Предлагат се едноструйни , многоструйни и волтманови водомери в зависимост от обема Прочети повече
 • Водомер с електронно отчитане и смарт карта Предназначен е за точно и еднозначно електронно отчитане и планиране на разхода на топла и студена вода за бита. Най-масовите консуматори с разход на топла и/или студена вода до 3m3 възможност за отчитане и заплащане на консумираната вода по две тарифи – със смарт карта при по-ниска цена и нормална Електронният блок се захранва от дълговечна батерия ( 10 години) Прочети повече
 • Системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода 1.Системи за дистанционно (неприсъствено) отчитане на вода, с индивидуални решения без ограничение в конфигурацията и броя на абонатите. Предлагат се в различни варианти Стационарна система от импулсни водомери ( Q 3, 5, 10, 12, 20, 30, 150 m3 Системата има различни нива на сложност: • табло с отчитащите устройства и директно следене на разхода• табло с отчитащи устройства и концентратор на данни, като информацията се снема по два начина-от отчитащите устройства или чрез електронен бележник от концентратора се пренасят вРс,• табло, включващо горните варианти и Ethernet . Дава възможност за три начина на отчитане- от отчитащите устройства, от концентратора и чрез Ethernet-връзка в Прочети повече
 • 1