Аварийни токозахранващи източници – UPS-иТака наречените UPS уреди се използват при аварийно спиране на захранването с ток в системата, да поддържат нормалната работа на уредите по нея.
Предлагаме UPS-и с вграден акумулатор и такива с вграден акумулатор плюс изводи за външен акумулатор.

Предназначение:

Моделите BBPS100-200 са предназначени за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори и устройства с мощност до 200 W, работещи с напрежение 220 V 50 Hz. Използува се при спиране за известно време на подаването на електрозахранване в мрежата, и при необходимост за ползване на устройствата в полеви условия, където не разполагаме с мрежово напрежение. Характерни примери за приложение са вентилатори, циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление в производствени и хотелски помещения и други.
Основни характеристики:

  • Увеличено време на работа в авариен режим: (тип. 3 часа при 60 W товар за модел 100М)
  • Моделите 100Е, 100МЕ, 160ТЕ и 200А имат вход за външен акумулатор (модел 200А няма вграден акумулатор)
  • Преобразувател (инвертор) с висок КПД (87-94%, в зависимост от товара)
  • Занулена метална кутия с прахово покритие, тегло около 6,2 кг (за модели 100М, 160Т – 9,5 кг)
  • Работни условия: закрити помещения – околна температура в диапазон 0°С – 45°С, нормално налягане, до 85 % RH