Фирма Аспид предлага РР гофрирани тръби на завод „ Пайплайф България”. Много е важно да се извърши правилния избор на тръба съобразно типа флуид и според условията на експлоатация, в съответствие с характеристиките на материала, от който са направени.

 

 

 

 

Технически харктеристики на завод ”ИСТАПЛАСТ" България :

 • класифицирани съгласно вътрешния светъл диаметър DN/ID
 • очакваният срок на живот е ‘’100’’ години
 • отлични хидравлични свойства
 • отлична химична стабилност
 • висока температурна стабилност при 60˚C, краткотрайна- до 90˚C
 • висока устойчивост на абразивно износване
 • добри механични характеристики
 • добра устойчивост на удар при ниски температури
 • добра гъвкавост на тръбите
 • тръбите не съдържат тежки метали или други спорни вещества
 • коефициентът на триене е – Кb=0.25mm
 • Клас на твърдост – SN8=8kN/m2

Методи на съединение:
Съединяване с ъглов фитинги, свързване на много тръбопроводи с Т – клонове, както и съединяване чрез метода saddle after grip (SAG)

Технически харктеристики на завод „ Пайплайф България”:

 • коравина на пръстена SN ≥ 10 kN/m2, SN ≥ 12 kN/m2 и SN ≥ 16 kN/m2
 • Pragma SN10, SN12 и SN16 дават по-голяма сигурност, при влошени условия на монтаж, критично покритие над тръбата в зони с утежнен трафик или при голяма дълбочина
 • Pragma SN10, SN12 и SN16 имат още по-висока удароустойчивост, спрямо Pragma SN8
 • Pragma SN10, SN12 и SN16 дефлектират по-малко от Pragma SN8! Колкото по-висок е SN класът, толкова по-малка е дефлексията
 • SN8 е оптималната коравина, но тръбите с по-голяма коравина SN10, SN12 и SN16 дават допълнителна сигурност на тръбната система при равни други условия на монтаж
 • тръбите с SN10, SN12 и SN16 имат същата геометрия като тръбите с SN8
 • вътрешният диаметър е еднакъв за всички тръби с еднакъв номинален диаметър, но различна коравина SN8, SN10, SN12 и SN16. По този начин хидравличната проводимост на тръбата е независима от конструктивната й здравина и хидравличното оразмеряване е общоприложимо за всичките SN класове на гамата Pragma – SN8, SN10, SN12 и SN16
 • външният диаметър е еднакъв за всички тръби с еднакъв номинален диаметър, но различна коравина SN8, SN10, SN12 и SN16. По този начин монтажният габарит на тръбата е независим от конструктивната й здравина и начините на монтаж и куплиране със стандартната гама от фитинги са общоприложими за всичките SN класове на гамата Pragma – SN8, SN10, SN12 и SN16
 • запазва се удобният начин за преход от и към гладкостенни PVC тръби
 • тръбите Pragma SN10, SN12 и SN16 също са част от една обща канализационна система включваща ревизионни шахти PRO, дъждоприемни шахти PRO-RG, модулни помпени станции PROFOS и модулни пречиствателни съоръжения ECO
 • с PRAGMA SN10, SN12 и SN16 се работи също толкова бързо, лесно и сигурно, както и с PRAGMA SN8!
 • областта на приложение на тръби PRAGMA SN10, SN12 и SN16 остава същата както при SN8 – отвеждане на битови, дъждовни и промишлени отпадъчни води

 

 

 • PVC-U тръби за външна и вътрешна канализация   PVC-U (поливинилхлорид) тръбите за канализация, с марката  „Пайплайф България”, „Пайп Индустриал” България, и “Капитан дядо Никола” България, са от синтетичен материал от ново поколение, поради което представляват съвременни елементи за изграждане на канализационни и отводнителни мрежи. PVC–U тръбите имат специфични свойства, които им дават предимство пред другите видове тръби.   Прочети повече
 • PVC-U фитинги за външна и вътрешна канализация   PVC-U (поливинилхлорид) фитингите за канализация с марката Пайплайф България”, „Пайп Индустриал” България, и “Капитан дядо Никола” България, са от синтетичен материал от ново поколение, поради което представляват съвременни елементи за изграждане на канализационни и отводнителни мрежи. PVC–U фитингите имат специфични свойства, които им дават предимство пред другите видове фитинги. В практиката в областта на канализацията доминира твърдият поливинилхлорид, PVC–U. Прочети повече
 • PE гофрирани тръби за външна канализация Фирма Аспид предлага РР гофрирани тръби на завод „ Пайплайф България”. Много е важно да се извърши правилния избор на тръба съобразно типа флуид и според условията на експлоатация, в съответствие с характеристиките на материала, от който са направени.     Прочети повече
 • PP безшумна канализационна система Безшумната канализационна система предлагана в търговските ни обекти е производство на фирма „Пайплайф” MASTER 3 е представена от тръби с оптимално изградена трислойна структура от полипропилен(PP). Тя изпълнява всички изисквания на стандартите за комфортна и тиха среда при модерните жилищни, административни сгради, хотели, болници и др. Произвеждана от Пайплайф Австрия системата предлага и голяма гама фитинги със същите звукоизолиращи качества. MASTER 3 се произвежда само от висококачествена сертифицирана суровина. Прочети повече
 • PVC-U възвратни клапи за канализация PVC-U (поливинилхлорид) възвратните клапи, предлагани в търговските ни обекти са производство на фирма „Пещан” Сърбия. Монтирането на този продукт Ви гарантира защита от наводнения, миризми и гризачи. Приложение:Това е един ефективен начин да се премахне риска от наводняване при обръщане на потока в дренажна или канализационна система. Препоръчва се, където е възможно претоварване на канализацията, по-специално в ниско разположените райони, в подземни помещения, около водоеми, особено когато дъждовното отводняване е свързано с основния канал и др. Прочети повече
 • PP ревизионни шахти за канализация PP (полипропилен) ревизионни шахти с марката „Пайплайф България”. Главното им предназначение било да се осигури достъп до каналите или отводнителнте системи, което изисквало инспекцията им и периодичната им поддръжка. Модерните технологии за проверка и почистване правят достъпността излишна. Дъното на шахтата с гладката си повърхност и специална форма е предпоставка за оптимални хидравлични свойства за движение на течността. Така се избягват запушването и наличието на утайки. Шахтите са пригодни за провеждане на инспекция чрез въвеждане на инспекционни камери в тях или тръбопровода. С модерна почистваща техника, без никакъв проблем, се осигурява отлична проходимост в каналните системни шахти. Прочети повече
 • РРК-тръби и фитинги Тръбите за системи за сградна и улична канализация, заедно със съответните свързващи елементи, са предвидени за отвеждане на всички видове отпадни води. Поставянето им е изключително лесно, а свързването им се осъществява посредством свързани помежду си елементи, като с гумени пръстени се осигурява пълно запечатване на връзката. Тръбите са устойчиви на температури до + 90 ˚C. Устойчиви са на въздействието на солената вода, алкохол, киселини, основи, сулфати, агресивни газове и всички видове почистващи препарати. От друга страна , не могат да бъдат използвани при отвеждането на води с високо съдържание на бензен, бензин (нафта) или ацетон.   Прочети повече
 • 1